Skip links

Om oss

Vår fortid fortelles og vår fremtid skapes i Olavs by.

Olavsdagene har en lang tradisjon i å formidle byens historie gjennom kulturarrangementer. Gjennom satsning på kulturell kompetanse, kulturbasert næring og stedsutvikling skal Olavsdagene befeste Sarpsborg som Olavs by – regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Du kan lese mer om våre strategier her: Strategier for Olavsdagene 2018-2030

Olavsdagene driftes av enhet kultur i Sarpsborg kommune.