Skip links

Olavsdagene 2019

Vår fortid fortelles og vår fremtid skapes i Olavs by!

Stiklestad Nasjonale kultursenter (SNK) deler Olavsdagenes ansvar om å formidle olavsarven, og vi har siden 2015 hatt et tett og godt samarbeid. Dette samarbeidet gir Sarpsborg en sentral plass og vei inn i «Nasjonaljubileet 2030-Norge i tusen år».

Over flere år har Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) arbeidet med markeringen av at det i 2030 er tusen år siden slaget på Stiklestad. Hendelsen fikk så dyptgående konsekvenser politisk, religiøst, rettslig og kulturelt at den beskrives som et nasjonalt vendepunkt.

Prosjektet til SNK har fått navnet «Nasjonaljubileet 2030 – Norge i tusen år» og har skissert to ambisjoner:
1) å skape en nasjonal jubileumsmarkering som er inkluderende og samtidsrelevant.
2) å bruke anledningen til å arbeide for et nasjonalt kunnskapsløft

Nasjonaljubileet ønsker å ha «Den store samtalen om Norge» – en bred, nasjonal dialog og refleksjonsprosess knyttet til knyttet til spørsmålet om hva Norge har vært, hva Norge er og hva Norge skal/bør være.

Det er laget en tematisk struktur med et samtidstema og et historisk tema for hvert år med utgangspunkt i faktiske hendelser fra olavshistorien. For hvert av årene er det en region som har hovedansvaret. Sarpsborg er hovedregion i 2022 med tema slekt og samfunn.

I 2019 er Sarpsborg pilotår. Da er det 1 000 år siden Olav Haraldsson giftet seg med Astrid, datteren til den svenske kongen Olof Skötkonung, her i Borg. Men ekteskapsinngåelsen som historisk utgangspunkt vil Allianser være dette årets gjennomgående tema. Det gjennomføres tre hovedarrangementer i 2019 hvor temaene er:

  • Allianser i vår tid
  • Allianser i vår fortid
  • Allianser vi vår fremtid.

I den videre programmeringen av Olavsdagene frem til 2030 vil det være naturlig å ta i bruk Nasjonaljubileets tematiske struktur. Dette vil kunne bidra til å gjøre de historiske hendelsene relevante i vår tid.